ติดต่อเรา

ที่อยู่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

174/1 หมู่ 9 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77120

โทร 032 621 495